04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 36/1
+380 44 481 44 74 journselect@univ.kiev.ua

Прийом документів до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 061 Журналістика здійснюється з 27 серпня до 6 вересня з 9:00 до 17:00 за адресою: Інститут журналістики, вул. Мельникова 36/1, к. 210, м. Київ, 04119.

24 серпня 2018 року – вихідний день у зв’язку

зі святкуванням Дня незалежності України.

Строки проведення вступних іспитів: 13-21 вересня 2018 року.

Терміни зарахування вступників: до 1 жовтня 2018 року.

Початок навчання: 1 жовтня 2018 року.

Загальний термін навчання – 4 роки. Перші два роки триває теоретичне навчання. Аспірант має відвідувати лекції та семінарські заняття.

Контактний телефон: +380444814445

Відповідальні особи за прийом документів зі спеціальності 061 Журналістика у 2018 році:

Соколова Катерина Олександрівна, редактор І категорії.

Вступники до аспірантури (ад’юнктури) подають особисто такі документи:

 • заяву на ім’я ректора університету (для ад’юнктів – рапорт);
 • особовий листок з обліку кадрів (для ад’юнктів – службову картку), засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • 2 фотокартки 3×4;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • відбитки опублікованих статей/тез (за наявності), засвідчені заступником декана факультету/директора інституту з наукової роботи (чи уповноваженою на це особою) на підставі оригіналів;дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 • медичну довідку для осіб з особливими освітніми потребами (за бажанням вступника);
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
 • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в університетському гуртожитку);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 – С2 (за наявності).

Систему нарахування додаткових балів і перелік міжнародних сертифікатів, які  зараховуються замість вступного іспиту з іноземної мови, ви знайдете за посиланням: Правила прийому 2018


Корисні посилання: