04119, м. Київ, вул. Мельникова, 36/1
+380 44 481 44 74 journselect@univ.kiev.ua

Докторам філософії

Подача документів для вступу до аспірантури у 2018 р. для здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 061 – Журналістика, здійснюється з 27 серпня до 06 вересня (субота та неділя вихідні).

Час роботи приймальної комісії з 9:00 до 17:00.

Прийом документів відбувається за адресою: 04119, м. Київ, вул. Мельникова 36/1, Інституту журналістики, к. 210.

Контактний телефон: 044 481 44 45

Відповідальна особа за прийом документів для вступу до аспірантури у 2016 р. для здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 061 – Журналістика: Євген Станіславович ЦИМБАЛЕНКО, заступник директора з науково-педагогічної роботи.

Перелік документів, необхідних для вступу в аспірантуру

 • Паперова папка-швидкозшивач.
 • Заяву на ім’я ректора (заповнюється на місці).
 • Особовий листок з обліку кадрів засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює.
 • 2 фотокартки 3×4.
 • Список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності).
 • Дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності.
 • Медична довідка про стан здоров’я за формою №  086/о.
 • Засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу.
 • Рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності).
 • Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання).
 • Довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в університетському гуртожитку).
 • Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).

Корисні посилання: