04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 36/1
+380 44 481 44 74 journselect@univ.kiev.ua

Мовлення на зарубіжні країни

Освітньо-професійна освітня програма, нормативний термін навчання 1,5 р.

Завдання магістерського курсу – узагальнення знань студентів з проблематики іномовлення як феномену массово-комунікаційної діяльності та інформаційних впливів, цільового використання інформаційного контенту в процесі міжнародних комунікацій, вивчення теоретичних основ та історії іномовлення, ознайомлення з інституціями та правовим регулюванням іномовлення, аналіз практики використання інформаційних технологій та інформаційного контенту в умовах світових політико-ідеологічних протиборств. Поставлені завдання виконуються з урахуванням геополітичних викликів, інформаційних загроз національній безпеці, новітніх технологічних потреб та практик міжнародного інформаційного простору, застосування інноваційних моделей досягнення цілей інформаційної діяльності з управління інформаційними проектами для зарубіжної аудиторії.

Під час навчального процесу викладаються дисципліни історико-теоретичного та функціонально-технологічного характеру, які передбачають зокрема поглиблене опанування знань щодо природи іномовлення, пропаганди як іміджевого засобу зовнішньої політики та інструменту інформаційно-смислових війн, специфіки виготовлення інформаційного продукту для зарубіжного споживача як об’єкта цінністно-нормативних впливів. Особлива увага приділяється під час навчання іноземним мовам, практиці підготовки власних телерадіопрограм мовами оригіналу зарубіжної аудиторії.

Навчання побудоване на проектних засадах Програмою, у форматі стажування за професійною кваліфікацією, передбачений етап апробування, впровадження здобутих науково-практичних знань. Також впродовж навчального процесу магістри будуть здобувати навики з виробництва власного інформаційного продукту для зарубіжного споживача на різноманітних мультимедійних платформах. Результати отриманих знань зможуть зреалізувати під час підготовки і захисту кваліфікаційного інноваційного проекту.

Викладання ґрунтується на принципах студентоцентрованої зорієнтованості навчального процесу з використанням індивідуально-особистісного підходу. Викладання відбувається із використанням лекційних, семінарсько-лабораторних форм навчання, самостійної роботи із використанням нових галузевих даних та науково-методичних розробок.

Випускники можуть працювати на посадах: кореспондент, спеціальний кореспондент, ведучий програм, відповідальний випусковий, програмний директор, продюсер медіапроекту, менеджер медіа-холдингу, керівник онлайн-структури; проект-менеджер державних інституцій іномовлення, різноманітних медіастркктур для виробництва інформаційного продукту на зарубіжну аудиторію. Крім зазначених посад, випускники можуть працювати в редакціях телерадіокомпаній, видавництв, газет і журналів, медійних відділах державних установ. приватних компаній.