04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 36/1
+380 44 481 44 74, +380 44 481 44 84 journselect@univ.kiev.ua, vidbirkova.k@gmail.com

Регламент проведення творчих конкурсів

Творчий конкурс – професійно-орієнтоване випробування вступника, під час якого він має продемонструвати навички на доказ його готовності до опанування обраної освітньої програми за спеціальністю аудіовізуальне мистецтво та виробництво й здатності виконувати творчі завдання. Творчий конкурс складається з одного етапу, який може поділятись на окремі творчі завдання.

1. Терміни проведення творчих конкурсів

Творчий конкурс в 2021 р. проводиться з 01 по 13 липня 2021 р. за таким розкладом:

– 01 – 02 липня 2021 р. – творчий конкурс для вступу на освітню програму «кіно-, телеоператорство» (1 потік);
– 05 – 06 липня 2021 р. – творчий конкурс для вступу на освітню програму «кіно-, телеоператорство» (2 потік);
– 22 – 23 липня 2021 р. – творчий конкурс для вступу на освітню програму «кіно-, телеоператорство» (3 потік – тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб);

– 12 липня 2021 р. – творчий конкурс для вступу на освітню програму «звукорежисура» (1 потік);
– 13 липня 2021 р. – творчий конкурс для вступу на освітню програму «звукорежисура» (2 потік).
– 23 липня 2021 р. – творчий конкурс для вступу на освітню програму «звукорежисура» (3 потік – тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб);

– 06, 07 липня 2021 р. – творчий конкурс для вступу на освітню програму «ведучий програм телебачення» (1 потік – тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб);
– 08, 09 липня 2021 р. – творчий конкурс для вступу на освітню програму «ведучий програм телебачення» (2 потік – тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб).
– 23 липня 2021 р. – творчий конкурс для вступу на освітню програму «ведучий програм телебачення» (3 потік – тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб);

– 03 липня 2021 р. – творчий конкурс для вступу на освітню програму «сценарна майстерність і режисура кіно та телебачення» (1 потік – тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб);
– 10 липня 2021 р. – творчий конкурс для вступу на освітню програму «сценарна майстерність і режисура кіно та телебачення» (2 потік – тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб).
– 23 липня 2021 р. – творчий конкурс для вступу на освітню програму «сценарна майстерність і режисура кіно та телебачення» (3 потік – тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб);

Час початку творчого конкурсу о 9:00.

Для складання творчого конкурсу необхідно пройти реєстрацію.

2. Реєстрація на творчий конкурс

Для проходження творчого конкурсу вступнику необхідно здійснити електронну реєстрацію за посиланням vstup.knu.ua. Реєстрація починається з 1 лютого і триватиме до 31 червня. Під час реєстрації вступник зазначає інформацію про себе, надає контактну інформацію, обирає освітню програму та завантажує скановані копії (фотокопії) документів, зазначених в пункті 3 цього додатку.

3. Перелік документів, які повинен надати вступник для участі в творчому конкурсі

  • заяву на участь у вступному випробуванні;
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • фотокартку розміром 3 х 4 см;
  • копію документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня;
  • творчі роботи, якщо вони вимагаються програмою творчого конкурсу відповідної освітньої програми;
  • творчий доробок (за наявності).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією Університету. Копії документа, що посвідчує особу не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

4. Вхід вступників до приміщення, де проводиться творчий конкурс

Вхід вступників до приміщення починається не раніше ніж за 15 хвилин до початку вступного випробування. При вході до приміщення вступник особисто має пред’явити оригінал документа, що посвідчує особу.

Батьки чи інші особи, які супроводжують вступника, до приміщення не допускаються.

Вступники залишають верхній одяг, сумки, мобільні телефони та інші засоби зв’язку у відведеному для цього місці.

Для проходження творчого конкурсу вступники допускаються за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, екзаменаційного листка з фотокарткою, ручкою з чорнилом синього або чорного кольору та пляшкою води 0,5 л (за необхідності).

Після початку творчого конкурсу допуск вступників в аудиторію забороняється. Особи, які запізнилися з поважних причин, до участі у творчому конкурсі допускаються за рішенням Відповідального секретаря Приймальної комісії. При цьому додатковий час на виконання завдання не надається.

5. Процедура проведення творчого конкурсу

Час, відведений на написання роботи або виконання творчого завдання, визначений попередньо та вказується у програмі творчого конкурсу. Ця інформація розміщується на вебсторінці Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, повідомляється учасникам перед початком творчого конкурсу.

Робота має бути написана ручкою з чорнилом синього або чорного кольору. При цьому чернетка (за наявності) та чистовик повинні бути позначені та відокремлені. Чернетка роботи не перевіряється.

Робота вступника має бути написана на аркушах, виданих вступникові в аудиторії. У разі необхідності вступнику видаються додаткові аркуші.

Вступник заповнює першу сторінку письмової роботи і підписує тільки першу сторінку. У разі наявності будь-яких прізвищ, підписів і позначок, що не мають відношення до змісту роботи, написаних на будь-якій іншій сторінці роботи, така робота вступника дешифрується і перевіряється особисто головою екзаменаційної комісії.

Під час виконання письмових завдань вступникам забороняється:

  • розмовляти та заважати присутнім;
  • мати при собі будь-які електронні пристрої або інші допоміжні засоби чи матеріали. Наявність будь-яких електронних пристроїв (навіть у вимкненому стані), а також допоміжних засобів чи матеріалів, прирівнюється до їх використання. Виняток становить творче випробування для вступу на освітню програму «кіно-, телеоператорство».

У разі порушення вступником цих правил, викладачі, які присутні в аудиторії, складають відповідний акт, вступник має залишити аудиторію. На екзаменаційній роботі такого вступника член екзаменаційної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка, менша мінімальної кількості балів, визначеної Правилами прийому для допуску до участі в конкурсі, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

Перебуваючи в аудиторії, вступник повинен виконувати всі вимоги викладачів, які знаходяться в аудиторії. Якщо виникає запитання, вступник має підняти руку і чекати, доки підійде відповідальний за аудиторію.

В екстрених випадках дозволяється вихід вступника з аудиторії тільки з дозволу викладачів, присутніх в аудиторії, та у супроводі.

Після завершення роботи вступник здає викладачам письмову роботу і чернетку (за наявності) окремо.

Для творчих завдань, які не мають письмової складової обов’язково проводиться аудіо-, відеозапис.

Залишити відповідь