04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 36/1
+380 44 481 44 74 journselect@univ.kiev.ua

Регламент проведення творчих конкурсів

Творчий конкурс – професійно-орієнтоване випробування вступника, під час якого він має продемонструвати навички на доказ його готовності до опанування обраної освітньої програми за спеціальністю аудіовізуальне мистецтво та виробництво й здатності виконувати творчі завдання. Творчий конкурс складається з одного етапу, який може поділятись окремі творчі завдання.

1. Терміни проведення творчих конкурсів

Основна сесія творчого конкурсу в 2019 р. проводиться в такі дні:

 • творчий конкурс для вступу на освітню програму «кіно-, телеоператорство» – 1, 2, 4, 5 липня (обов’язково всі зазначені дні) або 6, 8, 9, 10 липня (обов’язково всі зазначені дні);;
 • творчий конкурс для вступу на освітню програму «ведучий програм телебачення» – 3 або 8 липня;
 • творчий конкурс для вступу на освітню програму «сценарна майстерність і режисура кіно та телебачення» – 5, 9 липня (обов’язково всі зазначені дні);
 • творчий конкурс для вступу на освітню програму «звукорежисура» – 8 липня або 10 липня;

Час початку творчого конкурсу основної сесії о 9:00.

Для складання творчого конкурсу під час основної сесії необхідно пройти реєстрацію.

Додаткова сесія творчого конкурсу для вступників, які вступатимуть на навчання тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб проводитиметься в такі дні:

 • творчий конкурс для вступу на освітню програму «ведучий програм телебачення» – 17 або 19 липня;
 • творчий конкурс для вступу на освітню програму «сценарна майстерність і режисура кіно та телебачення» – 18, 22 липня (обов’язково всі зазначені дні);
 • творчий конкурс для вступу на освітню програму «звукорежисура» – 22 липня;
 • творчий конкурс для вступу на освітню програму «кіно-, телеоператорство» – 17, 18, 20, 22 липня (обов’язково всі зазначені дні);

На додаткову сесію творчого конкурсу не потрібно проходити реєстрацію. До додаткової сесії творчого конкурсу допускаються вступники, які подали заяву на вступ за кошти фізичних та/або юридичних осіб до Інституту журналістики на одну або декілька освітніх програм спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво».

Час початку творчого конкурсу додаткової сесії о 9:00.

2. Реєстрація на творчий конкурс

Для проходження творчого конкурсу вступнику необхідно здійснити електронну реєстрацію за посиланням http://journ.knu.ua/tk. Реєстрація починається з 1 березня і триватиме до 1 липня. Під час реєстрації вступник зазначає інформацію про себе, надає контактну інформацію та обирає освітню програму. Після реєстрації вступник отримує підтвердження протягом трьох робочих днів.

Вступник, який планує подавати документи на декілька освітніх програм спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», має реєструватись на кожну освітню програму окремо.

3. Перелік документів, які повинен пред’явити вступник для участі в творчому конкурсі
 • Оригінал документа, що посвідчує особу;
 • Творчі роботи, які вимагаються програмою творчого конкурсу відповідної освітньої програми;
 • Творчий доробок (за наявності).
4. Вхід абітурієнтів до приміщення, де проводиться творчий конкурс

Вхід вступників до приміщення починається не раніше ніж за 15 хвилин до початку вступного випробування. При вході до приміщення абітурієнт особисто має пред’явити оригінал документа, що посвідчує особу.

Батьки чи інші особи, які супроводжують вступника, до приміщення не допускаються.

Абітурієнти залишають верхній одяг, сумки, мобільні телефони та інші засоби зв’язку у відведеному для цього місці.

Для проходження творчого конкурсу абітурієнти допускаються лише з документами зазначеними у пункті 1 цього додатку, ручкою з чорнилом синього або чорного кольору та пляшкою води 0,5 л (при необхідності).

Після початку творчого конкурсу допуск абітурієнтів в аудиторію забороняється. Особи, які запізнилися з поважних причин, до участі у творчому конкурсі допускаються за рішенням Відповідального секретаря

Приймальної комісії. При цьому додатковий час на виконання завдання не надається.

5. Процедура проведення творчого конкурсу

Час, відведений на написання роботи або виконання творчого завдання, визначений попередньо та вказується у програмі творчого конкурсу. Ця інформація розміщується на веб-сторінці Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, повідомляється учасникам перед початком творчого конкурсу.

Робота має бути написана ручкою з чорнилом синього або чорного кольору. При цьому чернетка (за наявності) та чистовик повинні бути позначені та відокремлені. Чернетка роботи не перевіряється.

Робота вступника має бути написана на аркушах, виданих абітурієнтові в аудиторії. У разі необхідності абітурієнту видаються додаткові аркуші.

Абітурієнт заповнює першу сторінку письмової роботи і підписує тільки першу сторінку. У разі наявності будь-яких прізвищ, підписів і позначок, що не мають відношення до змісту роботи, написаних на будь-якій іншій сторінці роботи, така робота абітурієнта дешифрується і перевіряється особисто головою екзаменаційної комісії.

Під час виконання письмових завдань абітурієнтам забороняється:

 • розмовляти та заважати присутнім;
 • мати при собі будь-які електронні пристрої або інші допоміжні засоби чи матеріали. Наявність будь-яких електронних пристроїв (навіть у вимкненому стані), а також допоміжних засобів чи матеріалів, прирівнюється до їх використання. Виняток становить творче випробування для вступу на освітню програму «кіно-, телеоператорство».

У разі порушення абітурієнтом цих правил, викладачі, які присутні в аудиторії, складають відповідний акт, абітурієнт має залишити аудиторію. На екзаменаційній роботі такого вступника член екзаменаційної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка, менша мінімальної кількості балів, визначеної Правилами прийому для допуску до участі в конкурсі, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

Перебуваючи в аудиторії, абітурієнт повинен виконувати всі вимоги викладачів, які знаходяться в аудиторії. Якщо виникає запитання, абітурієнт має підняти руку і чекати, доки підійде відповідальний за аудиторію.

В екстрених випадках дозволяється вихід абітурієнта з аудиторії тільки з дозволу викладачів, присутніх в аудиторії, та у супроводі.

Після завершення роботи абітурієнт здає викладачам письмову роботу і чернетку (за наявності) окремо.

Для творчих завдань, які не мають письмової складової обов’язково проводиться аудіо-, відеозапис.

Залишити відповідь