04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 36/1
+380 44 481 44 74 journselect@univ.kiev.ua

Соціально-правозахисна журналістика

Освітньо-професійна освітня програма, нормативний термін навчання 1,5 р.

Освітня магістерська програма «Соціально-правозахисна журналістика» має на меті дати студентам професійні навички в сфері журналістики: розуміння суті соціальної та правозахисної (адвокаційної) журналістики, її місії, намірів, інституційної моделі розвитку в сучасному суспільстві; бачення загальних тенденцій і перспектив розвитку українських ЗМК за темами та ролями соціально-правозахисної медіадіяльності. Освітня магістерська програма дозволить сформувати здатність виконувати типові, спеціалізовані завдання і вирішувати складні проблеми, комплексні питання у сферах журналістики, прав людини, рівності та недискримінації, за умов посилення чутливості ЗМІ до проблематики меншин та вразливих груп, а також дотримання етичних журналістських стандартів у висвітленні питань, пов’язаних із правами людини, соціального розвитку та інтеграції людини в українському суспільстві. Студенти знатимуть сучасні тренди як сфери соціальної взаємодії, сфери вирішення соціальних проблем, так і сфери захисту прав людини, вивчатимуть виробництво журналістських матеріалів у сфері соціального розвитку людини та у сфері прав людини, природоохоронну журналістику та медіадіяльність під час локальних військових конфліктів, катастроф та надзвичайних ситуацій, методи медіадосліджень.

Під час навчання в магістратурі студенти навчаться самостійно збирати фактичні дані, необхідні для створення журналістського твору відповідної тематики; використовувати актуальні довідкові знання для практичної підготовки матеріалу; створювати самостійні журналістські матеріали для певного ЗМК. Всі студенти магістратури проходитимуть стажування/практику в провідних вітчизняних медіа та успішних соціальних, правозахисних організаціях.

Наші випускники матимуть необхідні знання для:

  • професійної діяльності в будь-яких видах ЗМІ;
  • роботи соціальним та правозахисним, природоохоронним аналітиком, оглядачем, теле-радіо коментатором, співробітником прес-служб закладів української влади та організацій громадянського суспільства;
  • організації роботи під час тематичних заходів у мирний, воєнний періоди та під час катастроф, надзвичайних ситуацій.