04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 36/1
+380 44 481 44 74 journselect@univ.kiev.ua

Видавничі бізнес-комунікації

Освітньо-професійна освітня програма, нормативний термін навчання 1,5 р.

Освітня магістерська програма «Видавничі бізнес-комунікації» відкрита в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Її мета – сформувати в майбутнього фахівця систему вмінь і навичок, необхідних для динамічного пізнання ринку, потреб цільових аудиторій, налагодження ефективних комунікацій на всіх напрямах і в усіх сферах діяльності задля створення ключових чинників успіху, конкурентних переваг і досягнення цілей видавництва. Актуальність освітньої програми зумовлена реальними потребами ринку праці у фахівцях відповідного профілю, бо серед усіх аспектів маркетингового комплексу (товар, продукт, ціна, просування) комунікації є одним із ключових ресурсів успіху суб’єкта діяльності.

Фахівці із маркетингових комунікацій будуть ефективними в побудові та здійсненні бізнес-моделей і формуванні комунікаційного потенціалу видавництва, впровадженні комунікаційних стратегій і тактик, підготовці ефективного комунікаційного контенту і динамічному комунікуванні в різноманітних середовищах.

Освітня програма передбачає апробування, впровадження здобутих науково-практичних знань, умінь і навичок з метою активного інтегрування майбутнього фахівця в ділове середовище. Упродовж навчального процесу студенти здобуватимуть різноманітні аналітичні, експертні, креативні вміння і випробовуватимуть їх у прикладних ситуаціях відповідно до конкретних цілей і потреб. Це дасть їм змогу самостійно створювати комунікаційні стратегії і бути ефективними в різних фазах і на різних напрямах їх реалізації.

Конкурентність на ринку
Комплекс дисциплін дозволить студентам, що навчатимуться в магістратурі:

  • опанувати основи універсальних та спеціалізованих бізнес-комунікацій, формати цифровізації управлінських комунікацій видавництва, креативних ресурсів медіабізнесу та базові потенції видавничого топ-менеджменту, а також основи крос-медійних комунікацій;
  • набути досвід продюсування медіапроектів і программ, створення видавничого та медійного брендингу та видавничого проект-менеджменту;
  • сформувати навички управління мультиплатформними видавничими проектами;
  • створювати контент-стратегії;
  • розробити управлінські комунікації видавництва;
  • визначити доцільність застосування цифрових маркетингових інструментів;
  • розвинути навички комунікаційного менеджменту, управління маркетинговими комунікаціями, копірайтингу тощо;
  • проводити вивчення практик медіаспоживання та аналітики видавничого ринку, з метою управління медіаспоживачем, формами медіаспоживання.

Можливі місця працевлаштування/перспективи
Випускники можуть працювати на посадах: фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва, керівник медіапроекту, менеджер медіа-холдингу, керівник онлайн-структури; проект-менеджер, випусковий редактор, контент-менеджер, фахівець інфокомунікацій, контент-редактор, аналітик з комунікацій. Крім зазначених посад, випускники можуть працювати в редакціях видавництв, газет і журналів, медійних відділах підприємств, установ та організацій.