04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 36/1
+380 44 481 44 74 journselect@univ.kiev.ua

Інформаційне забезпечення агробізнесу

Освітньо-професійна освітня програма, нормативний термін навчання 1,5 р.

Відкриття в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка нової магістерської освітньо-професійної програми «Інформаційне забезпечення агробізнесу» є актуальним та відповідає вимогам часу щодо підготовки фахівців сфери журналістики загалом та інформаційного забезпечення агробізнесу зокрема.

Агропромисловий комплекс України знаходиться на етапі інтенсивного розвитку. В Україні значними темпами йде розвиток агробізнесу, який тісно співпрацює зі світовими ринками. Тому є нагальна потреба у підготовці фахівців інформаційної сфери для висвітлення діяльності агропромислового комплексу України.
Метою освітньої програми є надання освіти у галузі інформаційного забезпечення агробізнесу із широким доступом до працевлаштування, підготувати фахівців із особливим інтересом до певних сфер інформаційної політики агропромислового комплексу.

У сфері зв’язків з громадськістю у галузі агробізнесу випускники можуть обіймати посади: керівник підрозділу з реклами та зв’язків з громадськістю, провідний спеціаліст в галузі інформації та інформаційного аналізу, редактор, журналіст, менеджер з реклами, прес-секретар, фахівець прес-служби, референт, рекламіст, рекламний менеджер, піар менеджер.

Перелік основних дисциплін, які вивчатимуться під час навчання: вступ до магістерських студій; рекламний та ПР-менеджмент; професійна та корпоративна етика; основи управління агробізнесом; теорія та історія соціальних комунікацій; стажування за професійною кваліфікацією; виставкова діяльність (у галузі); організація роботи прес-служб; корпоративні медіа; актуальна проблематика агробізнесу: фахові соціально-комунікаційні студії.

Перелік дисциплін за вибором: організація рекламної кампанії; організація ПР-кампанії; управління агротехнічними ресусами; розвиток агропромислового комплексу; агромережі; ринок продовольчих товарів; інноватика в системі агробізнесу; інформаційні війни / антикризові комунікації; розвиток агроінноваційних структур в Україні; економіка в системі агробізнесу; маркетинговий аналіз АПК.